Ubezpieczenia OFE

Bardzo szeroką gamę ubezpieczeń stanowią ubezpieczenia społeczne, osobowe, do nich zalicza się ubezpieczenie tzw. II filar tj. Otwarty Fundusz Emerytalny.Refrorma emerytalna z 1999 roku wprowadziła wymóg posiadania indywidualnego ubezpieczenia społecznego tj. OFE dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku.Każdy, kto rozpoczyna pierwszą pracę, płatną praktykę i jego składki są odprowadzane do ZUS jest zobowiązany do zawarcia umowy w ramach II filaru.Część naszych składek jest odprowadzana do ZUS a część do OFE. Środki z II filaru są dziedziczone, tzn. w razie naszej śmierci nie przepadają, otrzymuje je osoba przez nas wskazana, jako uposażona lub prawny spadkobierca. Raz w roku OFE wysyła do swoich członków informację o wysokości składek i środków zgromadzonych w ramach naszego ubezpieczenia osobowego. Wysokość naszej emerytury jest zależna od naszych zarobków im więcej zarabiamy tym większa składka jest odprowadzana do OFE i przez to inwestowana. Po wypłacie pierwszych emerytur w ramach II filaru można przypuszczać, że nie będą one wystarczające i nie zapewnią nam godnej starości.

Podobne artykuły

  • Rodzaje ubezpieczeńRodzaje ubezpieczeń Wyróżniamy ubezpieczenia majątkowe i na życie tzw. osobowe. Do ubezpieczeń majątkowych zaliczamy ubezpieczenie OC, AC, obowiązkowe ubezpieczenie rolników i budynków wchodzących w skład […]
  • Bez obawBez obaw Rozwiązanie naszych problemów wydaje się być prostsze niż mogło się nam spodziewać. Nie zawsze dysponujemy potrzebną nam do czegoś sumą. Brakuje kilkuset złotych które wiemy że będziemy […]
  • Kredyty, pożyczki, jak to wygląda u Polaków?Kredyty, pożyczki, jak to wygląda u Polaków? Polacy mają coraz trudniejsze warunki życia w swoim kraju, nie dziwi zatem fakt, że tak licznie wyjeżdżają zagranicę w celu poszukiwania lepszej pracy i lepszych zarobków, licząc na lepszą […]
  • Skuteczny ratunekSkuteczny ratunek Często mamy ochotę sobie sprawić jakiś prezent. Nie zawsze mamy jednak odpowiednie fundusze. Wypłata za kilka tygodni a następna taka okazja nie prędko się trafi. Co zrobić, wykorzystać […]
  • KredytyKredyty Kredyt możemy zdefiniować jako pisemna umowa zawarta między bankiem a kredytobiorcą. Bank oddaje kredytobiorcy do dyspozycji kwotę w określonej wysokości, na pewien czas i dany cel. […]
  • Jak się poratować, kiedy nie kontrolujemy swoich kredytów.Jak się poratować, kiedy nie kontrolujemy swoich kredytów. Sporo osób w Polsce jest zmuszona do zaciągania dość dużych kredytów, często nie kończy się na jednym kredycie, lecz na kilku. Czasem różne życiowe sytuacje zmuszają do zaciągnięcia […]