Rodzaje ubezpieczeń

Wyróżniamy ubezpieczenia majątkowe i na życie tzw. osobowe. Do ubezpieczeń majątkowych zaliczamy ubezpieczenie OC, AC, obowiązkowe ubezpieczenie rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie domów, mieszkań, firm. Do ubezpieczeń osobowych zaliczamy ubezpieczenie na życie, na wypadek choroby, IKE tzw. III filar, IKZE, OFE, NNW, wszelkiego rodzaju polisy inwestycyjne. W Polsce obowiązkowe są ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów, kolejnym obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Obowiązkowe są również: ubezpieczenie OFE dla osób urodzonych po 1969 roku, ubezpieczenie dla wybranych zawodów np. radców prawnych, notariuszy. Ustawowy obowiązek ubezpieczenia wynika z konieczności zapewnienia przez państwo ochrony w obszarach najbardziej zagrożonych szkodą.

Podobne artykuły

  • Ubezpieczenia OFEUbezpieczenia OFE Bardzo szeroką gamę ubezpieczeń stanowią ubezpieczenia społeczne, osobowe, do nich zalicza się ubezpieczenie tzw. II filar tj. Otwarty Fundusz Emerytalny.Refrorma emerytalna z 1999 roku […]
  • KredytyKredyty Kredyt możemy zdefiniować jako pisemna umowa zawarta między bankiem a kredytobiorcą. Bank oddaje kredytobiorcy do dyspozycji kwotę w określonej wysokości, na pewien czas i dany cel. […]
  • Kredyty, pożyczki, jak to wygląda u Polaków?Kredyty, pożyczki, jak to wygląda u Polaków? Polacy mają coraz trudniejsze warunki życia w swoim kraju, nie dziwi zatem fakt, że tak licznie wyjeżdżają zagranicę w celu poszukiwania lepszej pracy i lepszych zarobków, licząc na lepszą […]
  • Bez obawBez obaw Rozwiązanie naszych problemów wydaje się być prostsze niż mogło się nam spodziewać. Nie zawsze dysponujemy potrzebną nam do czegoś sumą. Brakuje kilkuset złotych które wiemy że będziemy […]
  • Złożyłeś wniosek o kredyt konsumpcyjny? Czy otrzymałeś formularz informacyjny?Złożyłeś wniosek o kredyt konsumpcyjny? Czy otrzymałeś formularz informacyjny? Kilka dni temu składaliście Państwo wniosek o kredyty konsumpcyjne? Czy przed złożeniem wniosku otrzymaliście formularz informacyjny? Jakie dane powinien zawierać ten formularz? W […]
  • Nagłe potrzebyNagłe potrzeby W życiu każdego człowieka przychodzi moment, kiedy potrzebuje większą ilość pieniędzy. Często dodatkowym stresorem w takich sytuacjach jest czas, który nas nagli. Co wtedy robimy? Być może […]