wpisy z kategorii: kalkulator składek

Ostatnie wpisy

Ubezpieczenia OFE

Bardzo szeroką gamę ubezpieczeń stanowią ubezpieczenia społeczne, osobowe, do nich zalicza się ubezpieczenie tzw. II filar tj. Otwarty Fundusz Emerytalny.Refrorma emerytalna z 1999 roku wprowadziła wymóg posiadania indywidualnego ubezpieczenia społecznego tj. OFE dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku.Każdy, kto

Rodzaje ubezpieczeń

Wyróżniamy ubezpieczenia majątkowe i na życie tzw. osobowe. Do ubezpieczeń majątkowych zaliczamy ubezpieczenie OC, AC, obowiązkowe ubezpieczenie rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie domów, mieszkań, firm. Do ubezpieczeń osobowych zaliczamy ubezpieczenie na życie, na wypadek choroby, IKE tzw.